Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Anunturi online Diverse Cluj - Anunt Diverse Anunt Consiliul Local Comunei Ucea Sediul, Anunt Diverse Anunt Consiliul Local Comunei Ucea Sediul, Anunt Diverse Cesionez Firma Datorii Profit Detalii, Anunt Diverse Vand Dovlecei Ango Cultura Afla Bihor Oradea, Anunt Diverse Gaminator Super Ultra Deluxe Xtra Lucky, Anunt Diverse Vand Garaj Electrificat Baia Mare Cartier, Anunt Diverse Ofer Gratuit Caine Mama Ciobanesc Bucovina, Anunt Diverse Salon Masaj Erotic Bucuresti Discretie, Anunt Diverse Masaj Relaxare Persoanele Toate Varstele, Anunt Diverse Eventualii Mostenitori Defunctului Matei, Anunt Diverse Servicii Interventii Stop Asigur Servicii, Anunt Diverse Gasit Sfarsit Afacere Munca Posibilitate, Anunt Diverse Comercializam Nanghin Finet Panza Topita, Anunt Diverse Dezmembrez Opel Corsa Caroserie Capote, Anunt Diverse Alinta Mintea Trupul Masaj Relaxare Placut, Anunt Diverse Matematica Fizica Individual Orice Nivel, Anunt Diverse Ai nevoie de contabil?, Anunt Diverse Buna Ziua Aveti Multime Probleme Face Viata, Anunt Diverse Automotive Distribution Bucuresti Anunta, Anunt Diverse Adama Construct Trading Bucuresti Anunta,
Publica Anunt Anunt U.E Modalitati de plata Oferte Speciale Anunturi Online Contact Profesional

ALEGE un ZIAR din CLUJ si PUBLICA ANUNTURI
Alege unul din ziarele de mai jos si publica anunturi in ziare CLUJ.
ZIARUL ANUNTUL DE VEST
Ziarul Anuntul de Vest este un ziar local / regional online de anunturi cu 0 exemplare pe editie.
ZIARUL FACLIA
Ziarul Faclia este un cotidian local de informare sociala, culturala, economica, politica, sportiva si de publicitate cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL MONITORULCJ.RO
Ziarul MonitorulCJ.ro este un cotidian de informatie generala cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL PIATA DE LA A LA Z
Ziarul Piata de la A la Z este un saptamanal de informatii si anunturi gratuite cu 38.000 exemplare pe editie.
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Ziare locale Cluj

Anunturi Diverse

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca® (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Consiliul Local Comunei Ucea Sediul

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
ANUNT
Consiliul Local al Comunei Ucea, cu sediul in strada Principala, nr. 78, Ucea de Jos, judetul Brasov in calitate de autoritate publica tutelara a SC AROMAPA SERV SRL, anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC AROMAPASERV SRL, in conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. Ucea nr.59 /10.05.2021 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:
- Depunerea candidaturilor se va face pina in data de 21 iunie 2021, ora 12:00
- Selectia dosarelor si intocmirea listei lungi se va face pana in data de 28 iunie 2021;
- Interviul de selectie pentru intocmirea listei scurte se va sustine in data de 30 iunie 2021 ora 10:00.
CERINTE MINIME:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, tehnic sau stiintelor juridice;
- vechime in munca minimum 10 ani din care 3 ani in functii de conducere;
- cunoasterea legislatiei specifica societatii, conform bibliografiei anexate;
- cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
- stare de sanatate corespunzatoare postului;
- sa nu aiba antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
- sa nu faca parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societati cu acelasi profil;
- sa nu faca parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale
COMPETENTE:
- competente de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare, organizare si capacitate de a lua decizii, analiza si comunicare;
Dosarul de candidatura se depune la Comisia de selectie din cadrul Primariei Comunei Ucea si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
1. Cererea de inscriere, ce cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV in format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
5. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procesului de selectie de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in procedura de selectie;
9. Declaratia de intentie intocmita In baza elementelor din Scrisoarea de asteptari a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii isi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea societatii;
10. Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministeml Sanatatii.
Actele prevazute Ia pct. 3, 4, s i 6 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei.
Bibliografie:
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nanionale „Apele Romane” (Tarife apa bruta) cu modificarile si completarile ulterioare
Rezultatele finale se afiseaza Ia sediul si pe site-ul Primariei Comunei Ucea.
Persoana de contact -Borcoman Alexandru Mihai, presedinte Comisie selectie - telefon 0268247176. Prezentul anunt se va publica in doua ziare economice si/sau financiare, in presa locala si va fi postat Ia sediul si pe site-ul Primariei Comunei Ucea.

Anunt Consiliul Local Comunei Ucea Sediul

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
ANUNT
Consiliul Local al Comunei Ucea, cu sediul in strada Principala, nr. 78, Ucea de Jos, judetul Brasov in calitate de autoritate publica tutelara a SC AROMAPA SERV SRL, anunta inceperea procesului de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC AROMAPASERV SRL, in conformitate cu O.U.G. nr.109/2011, modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. Ucea nr.59 /10.05.2021 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie, dupa urmatorul calendar:
- Depunerea candidaturilor se va face pina in data de 21 iunie 2021, ora 12:00
- Selectia dosarelor si intocmirea listei lungi se va face pana in data de 28 iunie 2021;
- Interviul de selectie pentru intocmirea listei scurte se va sustine in data de 30 iunie 2021 ora 10:00.
CERINTE MINIME:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul economic, tehnic sau stiintelor juridice;
- vechime in munca minimum 10 ani din care 3 ani in functii de conducere;
- cunoasterea legislatiei specifica societatii, conform bibliografiei anexate;
- cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
- cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
- stare de sanatate corespunzatoare postului;
- sa nu aiba antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
- sa nu fi desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege;
- sa nu faca parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei societati cu acelasi profil;
- sa nu faca parte concomitent, din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale
COMPETENTE:
- competente de management, etica si integritate, gandire strategica, planificare, organizare si capacitate de a lua decizii, analiza si comunicare;
Dosarul de candidatura se depune la Comisia de selectie din cadrul Primariei Comunei Ucea si trebuie sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
1. Cererea de inscriere, ce cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;
2. CV in format Europass;
3. Copie act identitate;
4. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
5. Copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
6. Cazier judiciar;
7. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii procesului de selectie de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
8. Declaratia pe propria raspundere conform modelului prevazut in procedura de selectie;
9. Declaratia de intentie intocmita In baza elementelor din Scrisoarea de asteptari a informatiilor publice legate de activitatea societatii, prin care candidatii isi prezinta viziunea sau programul privind dezvoltarea societatii;
10. Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministeml Sanatatii.
Actele prevazute Ia pct. 3, 4, s i 6 vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, de catre secretarul comisiei.
Bibliografie:
- Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nanionale „Apele Romane” (Tarife apa bruta) cu modificarile si completarile ulterioare
Rezultatele finale se afiseaza Ia sediul si pe site-ul Primariei Comunei Ucea.
Persoana de contact -Borcoman Alexandru Mihai, presedinte Comisie selectie - telefon 0268247176. Prezentul anunt se va publica in doua ziare economice si/sau financiare, in presa locala si va fi postat Ia sediul si pe site-ul Primariei Comunei Ucea.

Cesionez Firma Datorii Profit Detalii

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Cesionez firma fara datorii. pe profit detalii la 0766.882.256

Vand Dovlecei Ango Cultura Afla Bihor Oradea

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Vand dovlecei ango. Cultura se afla in Jud. Bihor la 30 km de Oradea. Tel.: 0742.033.977

Gaminator Super Ultra Deluxe Xtra Lucky

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Gaminator Super Hot: Ultra Hot Deluxe; Xtra Hot; Lucky Lady`s Charm Deluxe; Sizzling Hot Deluxe; Power Stars. But made in Italy, not chinese or russian! (beautiful graphics, two monitors, touch screen). 5 different bill acceptor protocol ict, jcm (taiko, eba, uba), nv 10.. The prices depends to quantity

Vand Garaj Electrificat Baia Mare Cartier

Valabil in:
Diverse Maramures
     Publicat in: 17 Nov 2021
VAND, GARAJ ELECTRIFICAT, spațios 20 mp, in Baia Mare, cartier Sasar, str. Caragiale nr. 10 (langa clubul de dans Rus Team). Preț 3990 Euro, negociabil. Acte in regula. Poziția U 4 - 085 conf. Primariei! Info. telefon 0264426044 0765.244.255 0726.382.944 0749.354.297

Ofer Gratuit Caine Mama Ciobanesc Bucovina

Valabil in:
Diverse Iasi
     Publicat in: 17 Nov 2021
Ofer gratuit pui de caine, mama ciobanesc de Bucovina (tatal nu este de rasa). Relatii la tel 0761.686.861

Salon Masaj Erotic Bucuresti Discretie

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Gay / bi salon masaj erotic in bucuresti. discretie si atmosfera selecta. tel: 0756.553.045 , 0761.189.557 programari

Masaj Relaxare Persoanele Toate Varstele

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Masaj de relaxare pentru persoanele de toate varstele. 50 lei / h. 0722.791.359

Eventualii Mostenitori Defunctului Matei

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Eventualii mostenitori ai defunctului MATEI Stelian, CNP 1330911400400, decedat la data de 03.11.2020, avand ultimul domiciliu in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Strada Huedin nr.7, bloc 2, scara 1, etaj 3, apartament 19, sunt chemati la Societatea Profesionala Notariala Bucur si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Chisinau nr.15, bl.A4, scara 2, parter, ap. 46, sector 2, in data de 07.06.2021, ora 14.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. In caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc in lipsa si se va proceda conform legii.

Servicii Interventii Stop Asigur Servicii

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Servicii: INTERVENTII / NON - STOP Asigur servicii in Bucuresti si Judetul Ilfov. Montez sifon de scurgere din pardoseala; Inlocuiesc / montez calorifere vechi si noi; Montez instalatie baie (WC, bideuri, cada acrilica, fonta sau cu hidromasaj, cabina de dus, jacuzzi); Montez robineti subsol, de trecere in locuinta; Montez instalatie de bucatarie (Chiuvete, Robineti, Aragaz, Apometre); Montez centrale termice si trasee tevi de PPR, cupru sau pexal; Montez masini de spalat. Execut si lucrari de modernizare a instalatiilor sanitare si termice, case, vile, apartamente. Preturi minime negociabile. www. instalatorulcaseitale. ro. Tel: 0763.113.357

Gasit Sfarsit Afacere Munca Posibilitate

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Am gasit in sfarsit o afacere, un loc de munca pe Net, o posibilitate de a munci acasa pe calculator in conditii sigure, cu un venit Sigur si Imediat. Va pun la dispozitie toata informatia, sprijinul meu si dovezile clare de castig. Detalii la email: manescugabriela@gmail. com

Comercializam Nanghin Finet Panza Topita

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Comercializam nanghin, finet, panza topita, panza alba si colorata, bumbac satinat, ranforce, damasc, jaquard, metraje lenjerie, creponat, material impermeabil teflonat pentru tapiterii si draperii, termocolant si panza de lipit la cele mai bune preturi de pe piata. 0755.123.104 contact@materiale-metraje. ro www. materiale-metraje. ro

Dezmembrez Opel Corsa Caroserie Capote

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Dezmembrez opel corsa 1.2: caroserie. capote, usi, geamuri. ornamente, motor, cutie de viteze, alternator, electro-motor, pompa de injectie. injectoare. chiulasa. timonerie. pompa de combustibil. planetare. bascule, caseta de directie, bucsi, tampoane motor, faruri, stopuri, bari, manere, macarale, oglinzi, etc

Alinta Mintea Trupul Masaj Relaxare Placut

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Alinta-ti mintea si trupul cu un masaj de relaxare placut. Te asteptam in locatiile noastre sa scapi de stresul cotidian. Informatii si programari la: 0734.337.783 http://www. masajrelax. ro

Matematica Fizica Individual Orice Nivel

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Matematica-fizica individual, orice nivel, plan de lectii bine stabilit, testari permanente. Tel. 0762.828.217

Ai nevoie de contabil?

Valabil in:
Diverse Bucuresti
     Publicat in: 17 Nov 2021
Oferim 20% discount la serviciile de contabilitate si resurse umane, in primele 3 luni de contract, plus consultanta gratuita. Ne puteti contacta pe e - mail la adresa office@ncscontabilitate. ro sau la numarul de telefon: 0729.568.340 www. ncscontabilitate. ro

Buna Ziua Aveti Multime Probleme Face Viata

Valabil in:
Diverse Brasov
     Publicat in: 17 Nov 2021
Buna ziua aveti o multime de probleme pentru a face viata dumneavoastra financiara in jurul, tu Nu stiu cum de a realiza visele tale sau rezolva datoriile. aveti nevoie de un imprumut de urgenta in mai putin de 72 de ore. in cazul in care este cazul, nu ezitati o secunda inainte de l - am contactat. Eu fac imprumuturi variind pana 800000 Euro E - mail: celia. brava@gmail. com stima

Automotive Distribution Bucuresti Anunta

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Aga din 16.02.2015 a sc automotive distribution srl bucuresti, j40/5232/2014 ro33117105, anunta ca a luat act de demisia administratorului, dulgheru jean si a hotarat dizolvarea si lichidarea societatii

Adama Construct Trading Bucuresti Anunta

Valabil in:
Diverse Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Aga din 16.02.2015 a sc adama construct trading srl bucuresti, j40/5233/2014 ro33117113, anunta ca a luat act de demisia administratorului, dulgheru jean si a hotarat dizolvarea si lichidarea societatii

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie