Anunturi online Anunt de Mediu Cluj - Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST, Anunt Anunt de Mediu Obtinere a Avizului de Oportunitate- Primaria Com. Berceni. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM GIURGIU Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare, Anunt Anunt de Mediu Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM IALOMITA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM GALATI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU,
Publica Anunt Anunt U.E Modalitati de plata Oferte Speciale Anunturi Online Contact Agentie

ALEGE un ZIAR din CLUJ si PUBLICA ANUNTURI
Alege unul din ziarele de mai jos si publica anunturi in ziare CLUJ.
ZIARUL ANUNTUL DE VEST
Ziarul Anuntul de Vest este un ziar local / regional online de anunturi cu 0 exemplare pe editie.
ZIARUL FACLIA
Ziarul Faclia este un cotidian local de informare sociala, culturala, economica, politica, sportiva si de publicitate cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL MONITORULCJ.RO
Ziarul MonitorulCJ.ro este un cotidian de informatie generala cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL PIATA DE LA A LA Z
Ziarul Piata de la A la Z este un saptamanal de informatii si anunturi gratuite cu 38.000 exemplare pe editie.
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(S.C. APA CANAL ILFOV S.A.)


S.C. APA CANAL ILFOV S.A., titular al proiectului "EXECUTIE 1 FORAJ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GRADISTEA, JUD. ILFOV", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " EXECUTIE 1 FORAJ ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GRADISTEA, JUD. ILFOV", propus a fi amplasat in Com. Gradistea.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2024
Subsemnatul, Rechesan Razvan Paul, anunt inceperea lucrarilor de constructie pentru autorizatia de constructie nr.115 din 05.06.2024, Dumbravita, Timis.

Obtinere a Avizului de Oportunitate- Primaria Com. Berceni. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2024
DUMBRAVEANU IOANA, SECAREANU ANA ANDREEA, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, T26 P70/14 cu NC 66864, T26, P70/15 cu NC 66865, cu suprafata totala masurata de 9780 mp., suprafata formata din N.C. 66864 cu suprafata de 5700 mp., N.C. 66865 cu suprafata de 4080 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.07.2024 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 05 Jul 2024
SC ETHOS REAL HOLDING SRL cu sediul
in: str. Gheorghe Titeica 212- 214E, sect.2-
Bucuresti, initiaza elaborarea Planului
Urbanistic de Detaliu situat in: str.
Zagazului nr. 4F, sect. 1- Bucuresti,
pentru obiectivul: "Construire locuinte
colective 2S+ P+ 2E, imprejmuire,
bransare/ racord utilitati", elaborator SC
URBEE STUDIO SRL. Publicul interesat
sa trimita observatii/ comentarii o poate
face in termen de: 16 zile de la data
publicarii anuntului de catre: Primariei
Sect.1. Structura responsabila cu
informarea si consultarea publicului
Directia Urbanism.

ANUNT PUBLIC- APM GIURGIU Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunt public privind nerevizuirea acordului de mediu S.C. AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L cu sediul in comuna Roata de Jos, satul Roata de Jos, Strada Mosteni nr. 17, anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Giurgiu de nerevizuire a acordului de mediu nr. 7 din 09.12.2019, emis pentru proiectul "Balastiera Marsa - Exploatarea agregatelor minerale si Statie mobila de sortare - spalare , comuna Marsa, judetul Giurgiu", amplasat in comuna Marsa, CF 30130/extravilan, nr. cad, 30130, Tarla 73, Parcelele 484-488, judetul Giurgiu, si de actualizare a acordului de mediu, ca urmare a modificarilor intervenite in cadrul proiectului. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, judetul Giurgiu si la sediul S.C. AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L din comuna Marsa, CF 30130/ extravilan, nr. cad, 30130, Tarla 73, Parcelele 484-488, in zilele de luni- joi intre orele 9,00-14,00 si vineri, intre orele 9,00-12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. , Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu in termen de 10 zile de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntulaz.ro in ZIARUL ANUNTUL AZ

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (AUTOKLASS CENTER SRL) AUTOKLASS CENTER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE SHOWROOM AUTO SI AMENAJARE INCINTA, SPALATORIE SI DETAILING AUTO", propus a fi amplasat in UAT Chitila/Ilfov, str. DNCB, nr. Km 62+50 stanga, C.F./N.C. 50308. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul SC AUTOKLASS CENTER SRL din str. Splaiul Unirii, nr. 166 A, S4, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 09:00-18:00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
ANUNT PUBLIC 1.

S.C. EUSMA-ROM PROIECT S.R.L. avand sediul in Str. Lt.Av. MARCEL ANDREESCU, nr. 59, et.1, sector 1, localitatea BUCURESTI, titular al planului/programului PUD: CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE ,SERVICII SI FUNCTIUNI COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE INALTIME 2S+P+12E SI AMENAJARE PARC, localitatea BUCURESTI, Str. Drumul VALEA DOFTANEI, nr.143-163, sector 6 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 - 1200 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.B., in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
ANEXA Nr. 5.J
la procedura
Anunt public privinddeciziaetapei de incadrare
(SC EURO TRANSILVANIA SRL)


S.C. EURO TRANSILANIA S.R.L. titular al proiectului, "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS DIN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI", in perimetrul de exploatare "RAZBOIENI LUNCA "anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ALBA in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Fara evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul"EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS DIN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI ", " propus a fi amplasat in extravilan, oras Ocna Mures, jud. Alba.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B, inzilele de luni- joi , intre orele 9.00- 14.00 , si vineri intre orele 9.00- 13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet:http: //apmab.anpm.ro/
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anun Public Privind Decizia Etapei Incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunț public privind decizia etapei de incadrare S.C. OMV PETROM S.A., titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 3130 Videle Vest", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Teleorman, - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, - nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă; in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 3130 Videle Vest", propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle, judeţul Teleorman. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni pană joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8- 14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-782 Calacea",propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF. nr.105983-Ortisoara, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Mun.Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri, intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunt public. Total NSA INVEST S.R.L, titular al proiectului Amenajare iaz piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul de exploatare Iaz Petelca 2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Amenajare iaz piscicol cu exploatare de agregate minerale, perimetrul de exploatare Iaz Petelca 2, propus a fi amplasat in extravilanul orasului Teius, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni- joi, intre orele 8- 16, vineri intre orele 8- 14, precum si la urmatoarea adresa de internet. apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM IALOMITA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
SC SUN SOURCE ENERGY SRL, cu sediul in mun.Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr.175, jud. Constanta, titular al proiectului "CONSTRUIRE PARC EOLIAN VLADENI 2, POSTURI DE TRANSFORMARE JT / MT, STATIE DE TRANSFORMARE MT / IT, ANEXE, AMENAJARE DRUMURI INTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER SI POZARE LES+ FO PE DRUMURILE DE EXPLOATARE EXISTENTE", propus a se realiza in extravilanul comunei Vladeni, Tarlaua 5791/1 Parcela 15; Tarlaua 5810/1 Parcela 1; Tarlaua 5805/3 Parcela 12; Tarlaua 5797/6 Parcela 1; Tarlaua 5815/2 Parcela 46; Tarlaua 5807/3 parcela 6,7; Tarlaua 5725/1 Parcela 44; Tarlaua 5721/4 Parcela 22; Tarlaua 5721/1 Parcela 39; Tarlaua 5820/2 Parcela 1; Tarlaua 5817/1 Parcela 42; Tarlaua 5721/4 Parcela 1; Tarlaua 5718/2 Parcela 78; Tarlaua 5718/2 Parcela 79; Tarlaua 5714/4 Parcela 3; Tarlaua 5818 Parcela 12; Tarlaua 5718/1 Parcela 24; STV, De 5797/8, De 5717, De 5809, De 5606, De 5794, De 5788, De 5730, De 5819, De 5858, De 5817/3, De 5718/5, De 5722, De 5725/5, De 5720, De 5807/4, De 5814/1, De 5818, De 5807/2, De 5711/2, De 5712/2, De 5715, De 5721/3. Nr. cadastrale 25214, 25578, 25343, 25265, 25909, 25413, 24471, 24355, 24250, 26012, 25951, 24332, 24035, 24036, 23860, 23104, 23885, 23852" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE PARC EOLIAN VLADENI 2, POSTURI DE TRANSFORMARE JT / MT, STATIE DE TRANSFORMARE MT / IT, ANEXE, AMENAJARE DRUMURI INTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER SI POZARE LES+FO PE DRUMURILE DE EXPLOATARE EXISTENTE. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni- joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita

ANUNT PUBLIC- APM GALATI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. ENGIE ROMANIA S.A., prin S.C. ABSOLUT INSTAL SUD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Marasesti, nr. 4-6, corp B pentru proiectul "Extindere conducta gaze naturale redusa presiune din PE si racord aferent propus a fi amplasat in judetul Galati, comuna Tulucesti, satul Tulucesti, cod postal 807300, str. Mesteacanului, nr. 34". Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro la sectiunea Reglementari- Acordul de Mediu -Documentatii procedura EIA si EA - Memorii de prezentare 2024 si la sediul titularului din Strada Calea Galati nr. 48, com. Tulucesti, jud. Galati. Observatiile publicului se primesc zilnic pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntuldevest.ro in ZIARUL ANUNTUL DE VEST

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 04 Jul 2024
Subsemanta STOI DORINA DACIANA domiciliata in Timisoara , titulara a Autorizatie de Constructie NR.112 / 30.05.2024 emisa de Primaria Com.GIROC pentru locul din Com . Giroc , str. Gloria , construire locuinta unifamiliala P+M . Aduc la cunostinta incepand cu data de 15.07.2024 ora 8 :00 incepe executarea autorizata a lucrarilor de constructie pt .locuinta unifamiliala P+M imprejmuire si bransamente utilitati cu C.F in COM. GIROC Nr. 413254.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
Subscrisa COMUNA MIHAI BRAVU, cu sediul in sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, judet Girugiu, Str. Sos. Principala, nr. 76, in calitate de proprietar al terenurilor situate in judetul Giurgiu, Comuna Mihai Bravu, Nr. Cad. 31820, titular al PUZ - SISTEM DE CANALIZARE - STATIE DE EPURARE - IN COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL GIURGIU, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Giurgiu, cu sediul in Municipiul Giurgiu, Bulevardul Bucuresti Nr.10 (tel. 0372462611), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
OCOLUL SILVIC BLAJ, cu sediul in municipiul Blaj, str. Iuliu Maniu nr. 2 B, jud. Alba, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de amenajament silvic, finalizarea studiului de evaluare adecvata si a raportului de mediu pentru proiectul de plan "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj" , UP I Jidvei, UP II Blaj, UP III Gotu, UP IV Prigoana, UP V Oasa (lucrari ramase de executat), cu amplasament in UAT Berghin, UAT Blaj, UAT Cenade, UAT Cergau, UAT Cetatea de Balta, UAT Cut, UAT Daia Romana, UAT Dostat, UAT Ohaba, UAT Jidvei, UAT Pianu, UAT Rosia de Secas, UAT Sasciori, UAT Sancel, UAT Sona, UAT Sebes, UAT Spring, UAT Sugag, UAT Valea Lunga (jud. Alba) si in Jud. Sibiu: UAT Bazna, UAT Micasasa, UAT Jina. Proiectul de plan mai sus mentionat, studiul de evaluare adecvata si raportul de mediu elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan, zilnic intre orele 9-14. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 22.08.2024, ora 12.00, la sediul Ocolului Silvic Blaj. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B si la sediul titularului, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic intre 9-14, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 06.07.2024.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
OCOLUL SILVIC BLAJ, cu sediul in municipiul Blaj, str. Iuliu Maniu nr. 2 B, jud. Alba, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de amenajament silvic, finalizarea studiului de evaluare adecvata si a raportului de mediu pentru proiectul de plan "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj" , UP I Jidvei, UP II Blaj, UP III Gotu, UP IV Prigoana, UP V Oasa (lucrari ramase de executat), cu amplasament in UAT Berghin, UAT Blaj, UAT Cenade, UAT Cergau, UAT Cetatea de Balta, UAT Cut, UAT Daia Romana, UAT Dostat, UAT Ohaba, UAT Jidvei, UAT Pianu, UAT Rosia de Secas, UAT Sasciori, UAT Sancel, UAT Sona, UAT Sebes, UAT Spring, UAT Sugag, UAT Valea Lunga (jud. Alba) si in Jud. Sibiu: UAT Bazna, UAT Micasasa, UAT Jina. Proiectul de plan mai sus mentionat, studiul de evaluare adecvata si raportul de mediu elaborate sunt disponibile publicului la sediul APM Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul titularului de plan, zilnic intre orele 9-14. Mentionam ca dezbaterea publica va avea loc la data de 22.08.2024, ora 12.00, la sediul Ocolului Silvic Blaj. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi obtinute la sediul APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B si la sediul titularului, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic intre 9-14, la sediul APM Alba, in termen de 45 de zile calendaristice de la data de 06.07.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
Anunt public

Tamas Andrei si Tamas Marietta Dalma, titular al proiectului "Construirecasa de locuit D+P+M, imprejmuire cu acces si asigurare utilitati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire casa de locuit D+P+M, imprejmuire cu acces si asigurare utilitati", propus a fi amplasat in localitatea Rimetea, comuna Rimetea, jud. Alba.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7 B, in zilele de luni- joi, intre orele 9.00- 14.00, si vineri intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
ANUNT PUBLIC
Konya Melinda Ida si Tamas Ors, titular al proiectului "Construirecasa de locuit D+P+M, imprejmuire cu acces si asigurare utilitati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construirecasa de locuit D+P+M, imprejmuire cu acces si asigurare utilitati", propus a fi amplasat in localitatea Rimetea, comuna Rimetea, jud. Alba.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7 B, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 14.00, si vineri intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 03 Jul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
(Moldovan Petru Dan Vasile si Moldovan Melania Carmen)


Moldovan Petru Dan Vasile si Moldovan Melania Carmen, titular al proiectului "Construire casa familiala SP+ P+ M, bazin vidanjabil, imprejmuire teren, racorduri si bransamente la utilitati", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire casa familiala SP+ P+ M, bazin vidanjabil, imprejmuire teren, racorduri si bransamente la utilitati", propus a fi amplasat in localitatea Rimetea, comuna Rimetea, jud. Alba.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni- joi, intre orele 9.00- 14.00, si vineri intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie

20 Jul 2024
#boycotAustria