Anunturi online Anunt de Mediu Cluj - Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu - APM Bucuresti. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Emitere a acordului de mediu- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Emitere a acordului de mediu- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM CLUJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU, Anunt Anunt de Mediu Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU,
Publica Anunt Anunt U.E Modalitati de plata Oferte Speciale Anunturi Online Contact Agentie

ALEGE un ZIAR din CLUJ si PUBLICA ANUNTURI
Alege unul din ziarele de mai jos si publica anunturi in ziare CLUJ.
ZIARUL ANUNTUL DE VEST
Ziarul Anuntul de Vest este un ziar local / regional online de anunturi cu 0 exemplare pe editie.
ZIARUL FACLIA
Ziarul Faclia este un cotidian local de informare sociala, culturala, economica, politica, sportiva si de publicitate cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL MONITORULCJ.RO
Ziarul MonitorulCJ.ro este un cotidian de informatie generala cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL PIATA DE LA A LA Z
Ziarul Piata de la A la Z este un saptamanal de informatii si anunturi gratuite cu 38.000 exemplare pe editie.
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunturi Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de BRATU SIMONA, BRATU DOREL, CECK TIBERIU, CECK CRISTINA, BRATU NELU, BRATU MARNELA, al planului PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T20, P49/2/12, 49/4/9,10,11,12,13,14,15; cu Nr. Cad. 66607,71774, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU.

COMUNA ARMASESTI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statii de epurare in comuna Armasesti, judetul Ialomita" propus a fi realizat in judetul Ialomita, comuna Armasesti.
Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, in zilele de luni - joi 0800 - 1630 si vineri intre orele 800-1400 si la sediul U.A.T. COM. ARMASESTI, in orele de program.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.CORNE LUCIA, cu sediul in Municipiul Oradea, str. Dambovitei, nr. 5, judetul Bihor, titular al planului ,,PUZ - Reglementare parcele existente, locuinte si anexe gospodaresti pe terenurile cu nr.cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056", amplasat in comuna Sanmartin, localitatea Cihei, nr. cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056, judetul Bihor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, Informatiile privind planul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, Mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A si la sediul titularului in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, judetul Bihor.

Anunt publicat prin situl oficial www.ziaruldepierderi.ro in ZIARUL DE PIERDERI

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
Pierdut Document de Inregistrare Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru activitatile din unitatile de vanzare cu amanuntul, nr. VA-1785 din 23.02.2009 pe numele PFA Gavriloaia Florin. Il declar nul.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba - U.P. I Avram Iancu" cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 14:30 si vineri, intre orele 9:00 - 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
ECO SOLAR POWER PLANT SRL anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA' propus a fi amplasat in extravilanul comunei Baneasa, judetul Constanta. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanta, Str. Unirii, nr. 23, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-16, cat si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr. 23, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului la adresa http://apmct.anpm.ro

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
SC FORTE GAZ SRL, titular al activitatii: 4671, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in comuna Cosesti , punctul LA BRUTARIE, in suprafata totala de 882 MP; judetul Arges . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ARGES, Str. Egalitatii, Nr. 50 A, Pitesti, Jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ARGES, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
ALB MIRELA, localitatea TIMISOARA, str. BISTRITA, nr. 7, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului " ELABORARE PUZ ZONA LOCUINTE", si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in SCALAZ, CF 419697, 419698, 419699. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 01 Mar 2024
ALB MIRELA, localitatea TIMISOARA, str. BISTRITA, nr. 7, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului " ELABORARE PUZ ZONA LOCUINTE", si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in SCALAZ, CF 419697, 419698, 419699. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu - APM Bucuresti. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
MERAKI DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CEREALE", propus a fi amplasat in strada Garii, nr. 14, oras Fundulea, judetul Calarasi, N.C. 22991. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul MERAKI DEVELOPMENT S.R.L., avand sediul/domiciliul in strada Ing. Zablovschi, nr. 10, birou 1, sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

Emitere a acordului de mediu- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul in municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, judet Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu "MODERNIZAREA STATIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. CONSTANTA- STATIILE 110/20 KV MIHAI VITEAZU, PALAS SUD, PETROL SUD, SACELE, SITORMAN, TATARU- OBIECTUL 5- MODERNIZARE STATIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV SITORMAN", amplasat in comuna Mihail Kogalniceanu, Grup Social Sibioara, str. Sitorman, judet Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23 la sediul E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Emitere a acordului de mediu- APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., cu sediul in Municipiul Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 89A, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu "MODERNIZAREA STATIILOR ELECTRICE DE TRANSFORMARE DIN JUD. CONSTANTA- STATIILE 110/20 KV MIHAI VITEAZU, PALAS SUD, PETROL SUD, SACELE, SITORMAN, TATARU- OBIECTUL 4- MODERNIZARE STATIE DE TRANSFORMARE 110/20 KV SACELE", amplasat in comuna Sacele, str. Energiei, nr. 3, judet Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23 la sediul E-Distributie Dobrogea S.A. in zilele de luni- vineri, intre orele 8.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
SC POLARIS HOLDING SRL, comunica ca in data de 04.03.2024 vor incepe lucrarile de construire pentru "AMPLASARE PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE A DESEURILOR DIN NAVODARI - ETAPA II", conform Autorizatiei de construire nr.372/28.12.2023

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.


S.C. APA CANAL ILFOV S.A., titular al proiectului "EXECUTIE A DOUA FORAJE IN LOCALITATEA GHERMANESTI U.A.T. SNAGOV JUD. ILFOV", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXECUTIE A DOUA FORAJE IN LOCALITATEA GHERMANESTI U.A.T. SNAGOV JUD. ILFOV", propus a fi amplasat in Com. Snagov, Sat Ghermanesti.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro.

Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
SC SELLSTYLE SRL, avand sediul in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, bld. Eroilor, nr.118, bl. A, sc.2, et.5+6, ap.68, cam.1 , titular al proiectului "MODIFICARE P.U.Z. APROBAT CU H.C.L. NR. 30/29.05.2017 - IN SCOPUL CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI CU FUNCTIUNE MIXTA, BIROURI, SERVICII, SHOWROOM, SPATII DE CAZARE SI LOCUINTE COLECTIVE" situat in Judetul Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, Tarla 41, Parcela 329/4, 329/5/1, 329/5/2, Nr. Cad. 55526, 52994, 67119, 67121, 67122, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 29.02.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
INFORMARE.


Aceasta informare este efectuata de: U.A.T. COMUNA SATU MARE, judetul Suceava, cu sediul in: sat Satu Mare, str. Principala, nr. 343 A, judetul Suceava, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava, AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul "PROIECTARE SI EXECUTIE FORAJ EXPLORARE-EXPLOATARE APA CU AD. 120 M pentru sala de sport, sat Satu Mare, comuna Satu Mare, Judetul Suceava".
Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de executie foraj apa nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de autorizatie este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz la adresa mentionata.
Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa str. Principala, nr. 343 A, comuna Satu Mare, judetul Suceava, dupa data de 20.02.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
INFORMARE.


Aceasta informare este efectuata de: U.A.T. COMUNA MANOLEASA, judetul Botosani, cu sediul in: comuna Manoleasa, judetul Botosani, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Botosani, AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul "LUCRARI DE PROIECTARE si EXECUTIE 1 FORAJ APA EXPLORARE - EXPLOATARE APA pentru SUPLIMENTAREA NECESARULUI DE APA din comuna MANOLEASA, judetul BOTOSANI".
Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de executie foraj apa nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de autorizatie este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de Aviz la adresa mentionata.
Toate persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa comuna Manoleasa, judetul Botosani, dupa data de 20.02.2024.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
SC ZZ DESIGN UNITED SRL anunta intentia de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile cu codurile CAEN: 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 3103 Fabricarea de saltele si somiere 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. desfasurate la punctul de lucru din Sat Icloda, Comuna Sacosu Turcesc, Nr. 175, Judet Timis Informatii suplimentare precum si depunerea in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, de contestatii si sugestii legate de activitate, se face la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, tel. 0256.491795, e-mail office@apmtm.anpm.ro, zilnic de luni pana joi intre orele 8.30-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - APM CLUJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
SKYLINE ENGINEERING SRL cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "PUD SI DTAC DEMOLARE PARTIALA, CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE, REABILITARE, MODERNIZARE, REFATADIZARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 IN VEDEREA ACOMODARII FUNCTIUNILOR DE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, LOCUINTE DE SERVICIU, REALIZARE RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI" propus a fi realizat in mun. Campia Turzii, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul SKYLINE ENGINEERING, str. Buftea, nr. 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Feb 2024
Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba - U.P. I Avram Iancu" cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 14:30 si vineri, intre orele 9:00 - 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie

01 Mar 2024
#boycotAustria