Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

Anunturi online Adunari Generale Cluj - Anunt Adunari Generale Convocare Conformitate Prevederile Alin,
Fonduri Europene Modalitati de plata ziare locale Cluj Pachete mica publicitate Cluj Anunturi online Cluj

ALEGE un ZIAR din CLUJ si PUBLICA ANUNTURI
Alege unul din ziarele de mai jos si publica anunturi in ziare CLUJ.
ZIARUL FACLIA
Ziarul Faclia este un cotidian local de informare sociala, culturala, economica, politica, sportiva si de publicitate cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL MONITORULCJ.RO
Ziarul MonitorulCJ.ro este un cotidian de informatie generala cu 5.000 exemplare pe editie.
ZIARUL PIATA DE LA A LA Z
Ziarul Piata de la A la Z este un saptamanal de informatii si anunturi gratuite cu 38.000 exemplare pe editie.
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Anunt online pe 20 de bloguri
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar
Ziare-Reviste.ro
Stiri
ziare
ziarul

Ziare locale Cluj
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 39 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone si Digi. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 39 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Adunari Generale

Categoria "Adunari Generale" contine un numar de 1 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Adunari Generale" apasa aici.

Convocare Conformitate Prevederile Alin

Valabil in:
Adunari Generale Toata tara
     Publicat in: 15 Apr 2019
CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 alin.1), 2), 3) 6) si 7, coroborat cu art.113 alin. 1 lit. m) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si completata, Administratorul unic Buzatu Traian al Societatii REMAT BUCURESTI SUD S.A., inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in Sos. Berceni – Fort, nr. 5, sector 4, Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 20.05.2019, ora 11:00, la sediul social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Modificarea si actualizarea articolelor de la Capitolul V din actul constitutiv privind conducerea, administrarea si controlul societatii, in sensul ca, vor avea urmatorul continut:

ART.16. alin. 2 va avea urmatorul continut ” Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, din care un administrator va fi ales ca presedinte al consiliului de administratie si ceilalti doi vor fi membri”.

ART.16. alin. 3 va avea urmatorul continut ” Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu puteri depline, incepand cu data de 20.05.2019 pana la data de 19.05.2023”.

ART.16. alin. 4 va avea urmatorul continut “Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea contracte individuale de munca, ci contracte de mandat. In cazul in care administratorii vor fi desemnati dintre salariatii societatii, contractele individuale de munca vor fi suspendate pe perioada mandatului”.

ART.16. alin. 5, 6, 7, 8, 9 si 10, abrevierea privind exercitarea obligatiilor si atributiunilor de catre administratorul unic va fi actualizata, in sensul ca, va fi inlocuita cu abrevierea consiliului de administratie.

Art. 16 ultimul alineat, va avea urmatorul continut ’’ Adunarea Generala a Actionarilor deleaga catre Presedintele Consiliului deAdministratie competenta de a desemna / imputernici persoanele competente din cadrul Societatii care vor avea drept de semnatura in numele Societatii pentru operatiuni precum, dar fara a se limita la: depuneri, plati si transferuri catre orice furnizor/ beneficiar, retrageri de numerar, semnare de cecuri, bilete la ordin, cambii si/sau orice alte instrumente de plata, ridicare si depunere documente si vor participa la negocierea contractelor cu institutiile bancare, inclusiv deschiderea / inchiderea conturilor. Imputernicirea se poate acorda fara limita de suma pentru orice operatiune in parte, numai dupa ce, in prealabil, operatiunea respectiva este aprobata de catre Consiliul de Administratie. Societatea va fi reprezentata in raporturile cu partenerii de afaceri, cu tertii si in fata tuturor institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale, autoritati/entitati private, bancare, administrative, instante judecatoresti, parchete, notariate etc. de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de catre Directorul General al societatii, care isi vor exercita atributiile, primul in baza unui contract de mandat,si al doilea in baza unui contract de management”.

2. Diverse.

Pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor persoanele care intrunesc calitatea de actionar al REMAT BUCURESTI SUD SA, conform registrului de actiuni si actionari al societatii, valabil la data de 06.05.2019.
Actionarii vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare care va fi depusa la sediul societatii cel mai tarziu inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Exraordinara a Actionarilor.
In situatia in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 20.05.2019, se convoaca pe 21.05.2019, ora 11:00, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul social al societatii mentionat anterior.
ADMINISTRATOR UNIC
BUZATU TRAIAN

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 alin.1), 2), 3), 6 si 7 , coroborat cu art. 111 alin. 2, lit. b) din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata si completata, Administratorul unic Buzatu Traian al Societatii REMAT BUCURESTI SUD S.A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/983/1991, CUI RO 482120, cu sediul social in Sos. Berceni – Fort, nr. 5, sector 4, Bucuresti, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 20.05.2019, ora 13:00 la sediul social al societatii din Sos. Berceni Fort, nr. 5, Sector 4, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al administratorului unic pentru anul 2018.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului auditorului la bilantul incheiat la 31.12.2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018, si a B.V.C. pentru 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018.
5. Revocarea Administratorului Unic, respectiv a domnului Buzatu Traian.
6. Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 membri pentru un mandat de 4 ani
7. Diverse

Pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor persoanele care intrunesc calitatea de actionar al REMAT BUCURESTI SUD SA, conform registrului de actiuni si actionari al societatii, valabil la data de 06.05.2019.
Actionarii vor vota personal sau prin procura speciala de reprezentare care va fi depusa la sediul societatii cel mai tarziu inaintea datei la care este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In situatia in care nu se va intruni cvorumul legal la data de 20.05.2019, se convoaca pe 21.05.2019, ora 13:00, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor la sediul social al societatii mentionat anterior.
ADMINISTRATOR UNIC
BUZATU TRAIAN

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Click
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Servicii de curatenie